KVALITNÍ PALUBKY PRO VAŠI STAVBU - DŘEVOOBCHOD PŘÍBRAM

Palubky - dřevoobchod RHobchod.cz

Vítejte na stránkách palubky-pribram.cz, dřevoobchod ve městě Příbram.

 

Naše firma se dlouhodobě zabývá prodejem kvalitních palubek od předních evropských výrobců. Palubky Vám nabízíme v našich prodejních skladech Na Balonce v Příbrami, které jsou součástí průmyslové zóny. Neustálou kontrolou kvality výrobků a porovnáváním s cenovou hladinou konkurence, jsme schopni nabídnout maximální užitnou hodnotu pro Vaši stavbu.

 

ADRESA PRODEJNÍHO SKLADU RH SERVIS PŘÍBRAM s.r.o.
Průmyslová zóna Balonka, V lukách 268, 261 01 Příbram (naproti DISA CO.)

tel.:n+420 721 875 999, +420 774 980 873, +420 608 262 868

 

 

E-shop rhobchod.cz

 

 

Na této specializované stránce se podíváme na palubky z několika praktických pohledů.

 

1. Palubky z pohledu materiálů

2. Palubky z pohledu tvarů

3. Palubky a kvalita provedení

4. Palubky z pohledu instalací

5. Palubky a nátěrové hmoty

 

 

1. Palubky z pohledu materiálů

 

Prvním pohledem na palubky, je pohled na materiály, ze kterých se palubky vyrábějí. Nejčastěji se palubky hoblují se smrku, borovice a modřínu. Naprosto nejběžnější je palubka smrková. Smrk je dostupnou dřevinou u nás i v celé Evropě. Je ideální pro v současnosti vyráběné lazury, laky, oleje a ostatní povrchové nátěry. Dalším materiálem na palubky je borovice, jedná se o materiál s větším obsahem smoly, který je přírodní ohranou dřeva proti působení povětrnostním vlivům. Borová palubka byla preferována především u našich předků a to zejména pro přírodní ochranu. Dnešní praxe je však jiná. Dnes Vám jednoznačně doporučíme palubky smrkové. Smola je dnes spíše problémem pro životnost palubky, dnes je ochrana přenechána kvalitním povrchovým nátěrům. Borová palubka má ještě jednu vlastnost, která je pro jedny pozitivní a pro druhé negativní vlastností. Jedná se o značné barevné změny v čase. Působením slunečního záření se borové palubky často zbarví až do velmi tmavé hnědé barvy, někdy se blíží až černé. Není to však v celé ploše. Je to vlivem skladby dřeva a takzvaně tvrdým a měkkým „letům“. Nejčastěji pak borová palubka strakatá, hnědožlutá a hnědooranžová. Zbarvení nemá vliv na životnost palubky, jedná se pouze o vliv estetický. Horším problémem je smola. Největší problém je s nátěry, které ochraňují materiál palubky před povětrnostními vlivy – deštěm, větrem, mrazem a slunce ( UV zářením ). Smola brání fungicidním a ostatním látkám v pronikání do dřeva, smolničky pak zpětně narušují celistvost povrchu nátěru a pak dochází k loupání lazur. Palubky bez dostatečné povrchové ochrany šednou a křehnou vlivem slunečního záření (UV záření). Dalším materiálem na výrobu palubek je modřín. Modřín se řadí do skupiny dřev polotvrdých, proti tomu smrk a borovice jsou dřeviny měkké. Modřín také obsahuje větší množství smoly, také se bez náležité povrchové úpravy zabarvuje, změny však nejsou tak markantní, neboť modřín je již v základu tmavší žlutohnědý a „žíhaný“. Použití je však zejména na terasy a fasády. Životnost je modřínu vyšší, cenově se pak dostáváme u palubky modřínové na zhruba 2 až 2,5 násobek ceny palubky smrkové či borové. Kvalitní povrchová úprava však rozdíl téměř eliminuje. Závěrem se tedy vrátíme k palubce smrkové, která je královnou na trhu. Smrk ještě dělíme na smrk středoevropský a severský. Severský smrk je hustoletý, vyrůstá v jiných klimatických podmínkách a to mu dává jiné mechanické a fyzikální vlastnosti. Tuhá severská zima vede k pomalejšímu růstu, větší hustotě dřeva a tím i k jeho delší životnosti. Naše společnost preferuje a dodává zejména palubky ze severského materiálu. Palubky se dále vyrábí z dubu, buku, osiky a exotických dřevin ipe, massaranduby, teaku, atd. Tyto palubky však běžně skladem nedržíme.

 

 

2. Palubky z pohledu tvarů

 

Palubky se vyrábí v mnoha tvarech a rozměrech. V této kapitole se nebudeme zabývat, které palubky jsou z hlediska tvarů a síly materiálů vhodné na vnitřní či venkovní instalace. Zde si jen ukážeme, s jakými tvary a názvy se na trhu setkáváme, abychom mohli zvolit palubky dle našeho přání s ohledem na architektonické a estetické preference. Zde vidíte nejběžnější tvary:

 

Palubky z pohledu tvarů

 

 

3. Palubky a kvalita provedení

 

Palubky se dle kvality rozlišují na kvality A, A/B, B, B/C a C. Předně si musíme uvědomit, že dřevěné palubky jsou přírodním materiálem, který je a vždy bude jedinečným, jako příroda sama. Koneckonců proto právě volíme palubky dřevěné a ne plastové. Proto je vždy třeba počítat s nějakým intervalem kvality pro jednotlivé kvalitativní třídy, podle kterých se palubky rozdělují. Kvalitu určují především tyto faktory – množství a velikost suků, barevnost (případné zamodrání jen kvalita C), stejnost dílců, kvalita hladkosti povrchu (hoblování), případné prasklinky a smolnice okem viditelné. Palubky jsou vysušeny na 12 ± 2 % dle normy ČSN. (vztahuje se na palubky na obklad!)Dle EN se palubky pro venkovní použití vysouší na 14-15 % vlhkosti. Palubky se dle normy ČSN třídí do třech stupňů kvality a to do A, B a C. Tyto kvality je možné kombinovat (např. AB, BC). Musí vždy splňovat konečný účel užití, tedy je zaručena tvarová shodnost palubkových dílů, rozměr dílců a také opracování. Bez ohledu na normu, bude konečná volba kvality palubky zejména Vaše subjektivní volba. Naše palubky ze severského materiálu, Vám poskytují optimální mix. kvality dřevní hmoty s kvalitním zpracováním. V našem dřeoobchodě v Příbrami naleznete kvalitu A/B , B, C. Každá palubka musí mít zachovánu svou funkci. Tudíž i palubka C kvality misí být schopna složení do podbití, je povoleno zabarvení (zamodrání), to však neznamená, že naše palubky kvality C jsou zamodralé, to je skutečně pouze vyjímka. Naše palubky vynikají kvalitou opracování, ideálně hladkým povrchem, což je zárukou dobré následné povrchové úpravy a tím i dlouhé životnosti. Kvalita je u nás na prvním místě, proto jsou naše palubky vždy na vrcholu v každé kvalitativní třídě. Jsme schopni dodat i palubky naprosto bez suků !!! Tuto kvalitu si ovšem budete muset zvláště zaplatit. Tento požadavek je ale velmi ojedinělý, neboť kvalitní zarostlý suk dodává palubkám punc jedinečnosti a přírodní krásy.

 

 

4. Palubky z pohledu instalací

 

Palubky se používají zejména na podbití podhledů a štítů rodinných domů. Rozdělujeme podhledy vnitřní a venkovní. Na vnitřní podhledy se používají palubky tloušťky 12,5 a 14 mm, na venkovní konstrukce by se měly instalovat palubky silnější, tedy 19 mm. Při použití hustšího roštu 14-15 mm. Naše doporučení zni 19 mm tloušťky. Značení palubek (např. 19x121x5100 mm A/B) , první číslo 19mm znamená tloušťku x 121mm znamená šířku včetně pera x 5100 mm znamená dálku a A/B znamená kvalitu palubek. Některé „rádoby“ levné hoby markety milně zaměňují šířku za tloušťku, pozor tedy při nákupu, aby nedošlo k špatnému vypočtení plochy. Pozor – plocha palubek je udávána v drtivé většině včetně celého pera, to je z plochy materiálu, který je při výrobě palubky potřeba. Čistá krycí ploch je tedy fakticky o 6-7% menší, je tedy třeba k prořezu připočítat tuto plochu. Palubky se kotví většinou k podkladovým latím (polštářům) ze dřeva. K těmto se kotví nejlépe kolářským hřebíkem ( hřebík bez hlavičky) buď přímo skrz palubku (viditelně) a nebo přes pero šikmo do podkladu. Ke kotvení je možno využít i vrutů se zapuštěnou hlavou či sponek profilu U. V dnešní době se hojně využívá i speciálních sponek, které nenaruší strukturu palubky a nejsou vidět. Tyto sponky se nasazují na spodní hranu drážky a poté se do podkladu kotví vrutem či hřebíkem. Kolářské hřebíčky i sponky pro Vaše palubky samozřejmě koupíte v našem dřevoobchodě. Další oblíbené použití palubek je na zahradní domky, pergoly, altány, záklopy střech…. Pokud budete palubky používat na tyto konstrukce, dovolujeme si Vám nabídnout konstrukční hranoly, KVH hranoly, střešní latě, plotovky, rygle, lišty a spoustu dalších kutilovy i profesionálovy blízkých materálů.

 

 

5. Palubky a nátěrové hmoty – povrchové úpravy

 

Velmi důležitou kapitolou, je povrchová úprava palubek. Základní rozdělení, kterým se řídíme, je zda se jedná o interiér ( vnitřní ) či exteriér ( venkovní ) instalaci. Velmi důležitý parametr je kvalita vysušení a kvalita ohoblování palubky. Palubky je nutné ošetřovat nátěrem, což je ochrana před povětrnostními vlivy. Osvědčené jsou laky na syntetické i vodní bázi, ale užívají se i oleje a vosky. Před nátěrem palubek určených do interiéru je vhodné nechat je v místnosti takzvaně dozrát, aby se aklimatizovaly na okolní vlhkost a teplotu. Následně aplykujeme první nátěr ještě před položením palubek (na zemi). Po dostatečném proschnutí lazury či barvy, je dobré palubky jemně přebrousit. Dle použitého nátěru volíme zrnitost brusiva, zpravidla se jedná o rozmezí 120-220 hrubosti brusného zrna. Pro broušení použijeme nejlépe měkou brusnou houbičku nebo brusivo na molitanovém podkladu. Další vrstvy je již možno provádět na palubky instalované. V každém případě je velice vhodné natřít palubky i zae zadní strany ( zejména u venkovních instalací ), neboť docílíme stejnoměrnějšího "dýchání" palubky. Tvarové změny probýhají zejména působením vlhkosti a teploty. Není-li zadní strana palubky natřena, nabírá vzdušnou vlhkost více než čelní strana a dochází k tvarovím deformacím.

 


Pro venkovní aplikace doporučujeme:

 

Nejkvalitnější dlouhodobou ochranu palubek poskytuje silnovrstvá lazura (u nás Prince Color Decotop HQL – vodouředitelný polyuretan na NANO bázi, s oxidem zinku, který zaručuje UV ochranu i bez pigmentace). Tato lazura je dostatečně pružná a zároveň dosahuje dobrých parametrů otěruodolnosti, při zachování dobrých parametrů difuze vodní páry. Mylně rozšířený názor je, že silnovrstvá lazura se loupe, to je v 90% případů problém jiný, než kvalitní lazury.

 

Nejčastější problémy jsou:


1/ špatná vlhkost dřeva

2/ nátěr se provádí ve špatných klimatických podmínkách – po 5 stupňů Celsia

3/ natřené palubky jsou vystaveny mrazu před řádným vytvrzením lazury

4/ špatně natřené hrany na palubkách a řezech palubek

 

Další špičková lazura od největšího chemického koncernu na světě BASF, se jmenuje Prince Color Decotop HSL. Tentokráte se jedná o tixotropní silnovrstvou lazuru na rozpouštědlové bázi. Pro příznivce tenkovrstvých lazur, máme pro Vaše palubky připraveny Prince Color Decotop SAL (vodní báze) a Prince Color Decotop SWL (rozpouštědlová báze). Nejlevnější ekonomickou variantou, která je srovnatelná s barvami a lazurami, které běžně koupíte v hypermarketu, hoby marketech, barvách a lacích či drogeriích je  SOUDAL Klasik, tenkovrstvá lazura na vodní bázi. Všechny lazury od firmy BASF pro Vás připravíme v našem MIXÁŽNÍM CENTRU – dále mícháme interiérové malířské barvy, fasádní barvy a probarvené šlechtěné omítky za překvapivé ceny, kvalita od výrobce se vyplatí.

 

Naše lazury mají sedminásobnou ochranu:


1/ Proti zamodrání

2/ Proti hnilobě

3/ Proti houbám

4/ Proti plísním

5/ Proti škůdcům

6/ Proti povětrnostním vlivům

7/ Proti UV záření ze slunce

 

 

Pro interiérové aplikace doporučujeme


Pro povrchovou úpravu v interiéru, je pro palubky vhodnější požít laky na bázi polyuretanu, vody či nitrolak. Laky se vyrábí převážně transparentní a oproti lazurám jsou více odolné otěru. V našem dřevoobchodě v Příbrami nabízíme širokou paletu těchto produktů. Laky se ještě dělí na korpusové a zátěžové. Zátěžový lak je podstatně tvrdší než korpusový a používá se všude tam, kde může dojít poškození větším užíváním. V našem případě je to vhodné na palubky podlahové. Laky nemají UV ochranu na rozdíl od lazur. V interiéru to není ta hlavní vlastnost. Případné barevné úpravy palubek se provádí pod lak mořidlem. Palubky v interiéru lze ošetři i lazurou, pokud je předem jasné, že není třeba je chránit proti otěru. Opačná aplikace, tedy lak na venkovní ochranu palubek je zásadně NEVHODNÁ. Naše společnost nabízí a na našem trhu zastupuje dva významné evropské výrobce. Jedná se o značky MILESI (Itálie) a HEIDELBERG (Německo).

 

 

 

Jsme tu pro Vás, o palubkách víme hodně, přijďte se přesvědčit !!!